De coöperatieve vereniging Meerkracht UA uit Meerstad is op zoek naar een ondernemende opvolger van onze huidige penningmeester die deze functie met plezier en toewijding heeft vervuld. Per 1-9-2021 heeft Meerkracht een vacature voor een nieuwe penningmeester die tevens lid is van het dagelijks bestuur van Meerkracht.

Over Meerkracht
Meerkracht is een coöperatie die zich richt op duurzame ontwikkeling van Meerstad met een actieve energieke kern van 6 Meerstadjers. We richten ons op besparen en zelf opwekken van energie. We hebben bijvoorbeeld onlangs ons eerste gezamenlijke project voor productie van duurzame elektriciteit geopend: het zonnedak op de manege in Meerstad waarin 17 deelnemers participeren. Naast aandacht voor besparen zoals bij de terugkerende voorlichtingsavonden over het gebruik van warmtepompen richten we ons ook op bewustwording van duurzaam handelen middels informatieavonden, samenwerken bij het organiseren van de Dag van de Duurzaamheid op de basisschool, of regelmatig afvalruimen in het dorp.

Over de functie
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële administratie en daaraan gelieerde aspecten. Hij/zij is bestuurder in de wettelijke zin (ingeschreven bij KvK).

Taken:

  • Opstellen en bewaken van de begroting
  • Opstellen jaarrekening
  • Ondersteuning opstellen jaarplan en jaarverslag
  • Verantwoordelijk voor factureren en innen lidmaatschapsgelden en facilitaire gelden
  • Verantwoordelijk voor dagelijks financieel beheer en administratie

Aanwezigheid bij evenementen, bijeenkomsten en vergaderingen van Meerkracht is onderdeel van de functie. De penningmeester neemt deel aan de maandelijkse bestuursvergadering en draagt daarin bij aan de programmering van de activiteiten van de coöperatie.

Profiel van de kandidaat:

  • Ondernemende persoonlijkheid
  • Affiniteit met het coöperatieve gedachtengoed
  • Ruime relevante vakinhoudelijke ervaring op financieel vlak
  • Ervaring met boekhoudpakketten en excel
  • Resultaatgericht en professioneel

 

Tijdsbesteding: gemiddeld 4 uur per maand. Het gaat om een onbezoldigde functie.