Een jaar na de vorige avond over warmtepompen werd het volgens ons hoog tijd om een nieuwe avond te organiseren. Er zijn immers weer veel nieuwe buurtgenoten bij gekomen. Sommigen zullen precies weten wat voor vlees ze in de kuip hebben met hun warmtepomp. Maar er zijn vast ook die wel een iets langere uitleg dan bij de oplevering van hun huis kunnen gebruiken. Daarom was de coöperatie Meerkracht van plan om op woensdag 28 november 2020 een nieuwe voorlichtingsavond over warmtepompen te organiseren.

Helaas gooit het coronavirus ook hier roet in het eten! Een fysieke bijeenkomst lijkt ons onder huidige omstandigheden niet handig, de koffiepauze is een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst voor informele contacten. Afstand houden is dan moeilijk, zo blijkt. Daarom beperken we ons op dit moment op het opnieuw onder de aandacht brengen van de presentatie die we anders live toegelicht zouden hebben.

Het is mogelijk om vragen te sturen naar info@meerkracht.org. Het kan zijn dat er veel vragen komen, of veel mensen aangeven dat toelichten voordat de winter echt losbarst wel heel behulpzaam is. In dat geval gaan we nog kijken of het mogelijk is om de presentatie tegelijk via een webinar aan jullie te presenteren. Als je dat graag wilt, geef dat dan aan ons door via bovenstaande mailadres.