Een jaar na de vorige avond over warmtepompen werd het volgens ons hoog tijd om een nieuwe avond te organiseren. Helaas kon dat niet doorgaan vanwege corona. We hadden de hoop dat we op relatief korte termijn toch weer ontmoetingen in levende lijve konden organiseren. Dat lijkt voorlopig nog niet mogelijk. Daarom werken we aan een andere oplossing.

Er zijn veel nieuwe buurtgenoten bij gekomen. Sommigen zullen precies weten wat allemaal kan met een warmtepomp. Maar er zijn vast ook die wel een iets langere uitleg dan bij de oplevering van hun huis kunnen gebruiken. Daarom organiseert de coöperatie Meerkracht van plan om op woensdag 27 januari 2021 een nieuwe voorlichtingsavond over warmtepompen te organiseren. We gaan de presentatie online tonen, waarbij het mogelijk zal zijn om vragen te stellen. Aanmelden voor de bijeenkomst kan door een mail te sturen aan info@meerkracht.org.