Het is jullie hopelijk niet ontgaan dat we al twee zaterdagen zwerfafval hebben opgeruimd. Op 5 juni en op 10 juli hebben we vanuit Meerkracht samen met Watersport Meerstad zwerfafval gezocht. We hadden deze dagen, ondanks de aanloop naar de zomervakantie, voldoende mensen om behoorlijk wat vuil te verzamelen. Beide keren werkten we in twee teams. Allereerst een team dat in de in aanbouw wijken Groenewei en De Zijlen de straten langs ging. En daarnaast een tweede team dat vanaf het water op sups op zoek gaat naar rommel in het meer. Het is de bedoeling om dit ook na de vakantieperiode te gaan doen, dus vanaf 4 september, in ieder geval gedurende het vaarseizoen ook op het Woldmeer. We hopen elke eerste zaterdag van de maand voldoende mensen bijeen te krijgen om Meerstad een stukje schoner en duurzamer te maken.